چارت سازمانی

  • سه شنبه 02ام اسفند 1401
  • 7462

چارت سازمانی

چارت سازمانی کالج

چارت سازمانی آموزشهای فارسی کالج بین المللی ابن سینا گرجستان


ریاست کالج : آقای دکترحسین چناری

اعضای شورای کالج :

  • پارک علم و فناوری
  • مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات
  • دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی و استاید وابسته
  • مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی
  • مدیریت طرح و برنامه
  • معاونت پژوهش و فناوری
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • معاونت اداری

آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید