گواهینامه های صلاحیت حرفه ای

 • خانه
 • گواهینامه های صلاحیت حرفه ای

گواهینامه های صلاحیت حرفه ای

ارزشیابی و صدور گواهینامه ای صلاحیت حر فه ای با استاندارد EQF

ارزشیابی و صدورگواهینامه های صلاحیت حرفه ای
 • دوشنبه 08ام اسفند 1401
 • 496
ارزشیابی و صدورگواهینامه های صلاحیت حرفه ای

چارچوب صلاحیت حرفه ای EQF چیست؟ هسته EQF دارای هشت سطح مرجع است که بررسی می کند آنچه یک یادگیرنده می داند و قادر ...

ادامه مطلب
طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه ای
 • دوشنبه 08ام اسفند 1401
 • 284
طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه ای

مزایای ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای EQF یک چارچوب صلاحیت که یادگیری قبلی را به رسمیت می شناسد، به لحاظ شخصی، ...

ادامه مطلب
مقاله در ارتباط با چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و نقش آن در ارزشیابی یادگیری
 • دوشنبه 08ام اسفند 1401
 • 400
مقاله در ارتباط با چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و نقش آن در ارزشیابی یادگیری

كلید واژه ها: چهارچوب صلاحیت حرف های، سطوح صلاحیت، توصیف كنند ه های سطوح، گواهینامه صلاحیت حرفه ای ، مراكز ...

ادامه مطلب
مقاله ، تحصیلات ‌مادام‌العمر و نقش آن در رفاه اقتصادی بانوان
 • دوشنبه 08ام اسفند 1401
 • 219
مقاله ، تحصیلات ‌مادام‌العمر و نقش آن در رفاه اقتصادی بانوان

یادگیری مادام‌العمر: یادگیری رسمی، غیر رسمی و آزاد را در بر میگیرد ادغام یادگیری و زندگی کردن را مورد تأکید ...

ادامه مطلب
معرفی کتاب صلاحیت حرفه ای
 • دوشنبه 08ام اسفند 1401
 • 256
معرفی کتاب صلاحیت حرفه ای

چارچوب مفهومی شناخت یادگیري غیر رسمی و خصوصی به عنوان یک حوزه تحقیق و همچنین گزینه سیاستی، پیشرفتی نوین ...

ادامه مطلب
مهارت شما ارزش فردی شماست:
 • دوشنبه 08ام اسفند 1401
 • 351
مهارت شما ارزش فردی شماست:

در دنیای امروز ارزشمندترین ابزاری که به رشد فردی و یا حتی رشد سازمانی کمک میکند مهارت شما در یک زمینه کاری می ...

ادامه مطلب
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید