آئین نگارش زبان فارسی
Persian language writing ritual

100
  • مرور اجمالی
  • استاد

آئین نگارش زبان فارسی

توضیحات:

امروزه یکی از مهمترین نیازهای عموم و به ویژه جامعه غیرمتخصص توسعه مهارتهای ارتباطی است. یکی از مهمترین انواع ارتباط، مهارت نوشتن است که در طول روز بسیاری از امور را از این طریق انجام داده یا از طریق آن امور مختلفی را پیگیری مینماییم.

یکی از تواناییهایی که منجر به تمایز افراد از یکدیگر میشود و حتی توفیقات آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد، توانایی نوشتن است. اغلب کسانی که بتوانند مقاصد و اهداف و احساسات خود را به درستی و با رعایت اسلوب نگارش در قالب الفاظ بنویسند، نتیجه بهتری در ارتباطات خود میگیرند.

 نویسندگی مانند بسیاری از هنرها و صنعتهای دیگر نیاز به تمرین و ممارست دارد. هیچ نوازنده و نقاشی با خواندن کتاب، نوازنده و نقاش ماهری نشده است. کار نگارش و نویسندگی نیز این چنین است. تنها با خواندن کتابهای آیین نگارش و آداب نویسندگی امکان نویسنده شدن، فراهم نمیشود. از این رو باید به کمک راهنماها مرتب نوشت و از انتقاد دیگران نهراسید. نوشتن در قلمرو مسایل گوناگون حتی خاطرات، به تدریج توانایی ما را در نویسندگی افزایش میدهد

اهداف دوره:

آشنایی با مبانی آئین نگارش و ویراش

آشنایی با نامه نگاری و گزارش نویسی

توانایی نگارش انواع متون

شناخت اصول تهیه و گردش مکاتبات اداری

شرایط شرکت کنندگان:

مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر.

دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و تمامی رشته‌ها.

دبیران ، پژوهشگران و ایران شناسان  زبان و ادبیات فارسی و تمامی رشته‌ها.

سرفصل های دوره:

فصل اول: نوشتن به عنوان مهارت ارتباطی
فصل دوم: خبر نویسی
فصل سوم: گزارش نویسی اداری
فصل چهارم: گزارش نویسی مطبوعاتی
فصل پنجم: گزارش نویسی علمی
فصل ششم: مقاله نویسی
فصل هفتم: مکاتبات اداری
فصل هشتم: نحوه نگارش سوابق فردی
فصل نهم: کتاب نویسی
فصل دهم: شعر سرایی و شعرنویسی
فصل یازدهم: زندگی نامه، شرح حال و خاطره نویسی
فصل دوازدهم: فیلمنامه و نمایشنامه نویسی
فصل سیزدهم: نگارش وب سایت و وبلاگ
فصل چهاردهم: نامه
های مناسبتی

کار گروهی،حل تمرین و نحوه امتحان:

دوره های آموزشی  به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2ساعت (مجموع 28 ساعت ) برگزار خواهد شد.نمره نهایی شامل حضور،  فعالیت و مشارکت در کلاس و در صورت نیاز پژوهش، تحقیق کلاسی وآزمون پایان ترم می باشد که در  شروع  دوره اعلام خواهد شد.   

گواهینامه:

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 90 درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی کالج بین المللی ابن سینا  اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر این صورت گواهینامه صادر نخواهد  شد.

گواهینامه به شرکت کنندگان در صورت اخذ نمره قبولی اعطا خواهد شد.

.


درباره استاد

آئین نگارش زبان فارسی

1.000.000

این دوره شامل:

ثبت نام دوره
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید