طب مکمل Complementary Medicine

تعداد 52 دوره یافت شد.

اعمال یداوی
طب مکمل
5.000.000 تومان
اعمال یداوی
 • 64ساعت
 • 4 جلسه
Acupuncture
طب مکمل
15.500.000 تومان
Acupuncture
 • 230 ساعت
 • 60 جلسه
ماساژ تعادل
طب مکمل
8،000،000(با تخفیف6،000،000)
ماساژ تعادل
 • 4روز
 • 4 جلسه
Art therapy
طب مکمل
4.500.000
Art therapy
 • 16ساعت
 • 8 جلسه
شیاتسو
طب مکمل
6.000.000
شیاتسو
 • 12ساعت
 • 4 جلسه
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید