طب مکمل Complementary Medicine

تعداد 14 دوره یافت شد.

شناخت آناتومی
طب مکمل
1,800,000 تومان
شناخت آناتومی
  • 32 ساعت
  • 12 جلسه
Acupuncture
طب مکمل
15.500.000 تومان
Acupuncture
  • 230 ساعت
  • 60 جلسه
ماساژ تعادل
طب مکمل
8،000،000(با تخفیف6،000،000)
ماساژ تعادل
  • 4روز
  • 4 جلسه
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید