مدیریت Management

تعداد 78 دوره یافت شد.

فروش و بازاریابی فروشنده برتر
مدیریت
15.000.000 تومان
فروش و بازاریابی فروشنده برتر
  • 36 ساعت
  • 6جلسه جلسه

100
مدیریت ذهن
مدیریت
2.000.000 تومان
مدیریت ذهن
  • 4 ساعت
  • 1 جلسه
مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت
4.000.000 تومان
مدیریت سرمایه گذاری
  • 54 ساعت
  • 18 جلسه

100
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید