مدیریت Management

تعداد 66 دوره یافت شد.

تسلط بر اهداف
مدیریت
2.000.000 تومان
تسلط بر اهداف
  • 64 ساعت
  • 32 جلسه جلسه
مدیریت برند
مدیریت
12,000,000 تومان
مدیریت برند
  • جلسه

101
فروش و بازاریابی فروشنده برتر
مدیریت
15.000.000 تومان
فروش و بازاریابی فروشنده برتر
  • 36 ساعت
  • 6جلسه جلسه

100
مدیریت ذهن
مدیریت
2.000.000 تومان
مدیریت ذهن
  • 4 ساعت
  • 1 جلسه

100
مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت
4.000.000 تومان
مدیریت سرمایه گذاری
  • 54 ساعت
  • 18 جلسه

100
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید