مدیریت Management

مدیریت Management

مدیریت

تمامی سازمان ها از هر دسته که باشند چه کوچک و چه بزرگ نیازمند مدیرانی شایسته هستند که با به کارگیری دانش و تجربه خود منابع موجود در سازمان را به نحوی بهینه و برای کسب بهترین نتیجه در تولید محصولات و یا ارائه خدمات مطلوب به کار گیرند. مدیران می بایست تخصص ویژه کارمندان را شناسایی کنند و بهترین نتایج را از تخصص آن ها دریافت کنند برای کسب این سطح از توانایی نیازمند آشنایی با مهارت های فنی چون برنامه ریزی صحیح و همچنین مهارت هایی چون رهبری و ارزش های شغلی است که اجزای سازمان را به هم مرتبط میسازد.امروزه یکی از مهمترین نقش های مدیریت ارائه الگوی رفتاری مناسب است که بازتاب فرهنگ سازمانی است.

اختلاف نظرهایی در مورد اینکه مدیریت علم است یا هنر وجود دارد. مدیریت را می توان نوعی علم در نظر گرفت زیرا در پروسه مدیریت روش های علمی برای کار یا توسعه مدل های سازمانی و فهم روانشناسی مدیریت به کار گرفته می شود.از نظریه های علمی برای تشخیص درستی عملکرد استفاده می شود ولی همیشه نمی توان قوانین عمومی را اعمال کرد گاهی نیاز است مدیر بنا به شرایط موجود تصمیمات مدیریتی را اتخاذ نماید که شاید تئوری های علمی در موردشان پیشنهادی نداشته باشد.

امروزه نیاز است که مدیران برای مستعد کردن افزایش بهره وری و افزایش انگیزه افرا مبارزه کنند تا افراد سازمان خود را به دلخواه تربیت کنند. با تغییراتی که در دنیای تجارت به سرعت در حال ایجاد است مدیران هوشمند می بایست خود را با علم روز تغییر دهند و دانش روز را جذب کنند.لحظه ای که یک مدیر ادعا میکند که همه چیز را میداند دقیقا در نقطه سقوط قرار گرفته است.

مدیران می بایست از فناوری های بروز در حوزه مدیریت برای بقاء در سطوح بالای رقابت استفاده کنند. که تنها راه برای قرار گیری در این سطوح یادگیری است.

لیست اساتید لیست اساتید دانشگاهی لیست دوره ها
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید