بیمه Insurance

بیمه Insurance

بیمه
در ادبیات و دستور زبان بیمه گری در سطح بین الملل، بیمه یک عامل سینرژیک برای ایجاد اطمینان خاطر برای افراد حقیقی و حقوقی در راستای عامل ذهنی هست که انسان را در معرض پیش بینی آینده نگرانه برپایه زیرساختهای فکری، منابع انسانی و شبکه ایمنی قرار می دهد که به اشخاص و عزیزانشان کمک می‌کند پس از اتفاق بدی مانند آتش‌سوزی، سرقت، دعوی قضایی یا تصادف رانندگی و هر گونه عارضه ناگوار و ناخوشایند بهبود یابند. در واقع بیمه  نوعی مدیریت ریسک است که در درجه اول برای محافظت در برابر خطر یک زیان احتمالی یا نامطمئن استفاده می شود.
اشخاص هنگام خرید بیمه، یک بیمه نامه دریافت می کنند که یک قرارداد قانونی(بیمه نامه) بین خریدار(بیمه گذار) و ارائه دهنده بیمه(بیمه گر) بوده و متناسب با ماهیت خود دارای ضمانت اجرایی می باشد.
در همین راستا، دپارتمان بیمه کالج بین المللی ابن سینا در گرجستان، درصدد این است که با تمرکز بر مدیریت دانش و انتقال آن برای مخاطبان خاص خود، اقداماتی کارا و اثربخش در راستای افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه در سطح بین الملل بردارد.

لیست اساتید لیست اساتید دانشگاهی لیست دوره ها
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید