زبان های خارجه Foreign Language

زبان های خارجه Foreign Language

در دنیای رو به پیشرفت امروز که در هر لحظه شاهد چشمیگر علم و تبادل ارتباطات میان جوامع مختلف هستید یادگیری زبان دوم به غیر از زبان مادری امری ضروری و لاینفک در زندگی امروزه  می باشد. 

یادگیری زبان دوم شرایط مساعدی را در ارتباط برقرار کردن با دیگر جوامع, ایجاد موقعیت های شغلی و اجتماعی در تجارت جهانی ایجاد میکند. همچنین در پی آشنایی با زبان دوم امکان ارتباط برقرار کردن با دیگران به طول سفرهای خارجی فراهم میشود.

دپارتمان زبان های خارجه دانشکده بین المللی ابن سینا با داشتن مدرسین و مترجمین مجرب دوره ها کاربردی و جامعی با توجه به نیاز و درخواست متقاضی برگزار میکند.

لیست اساتید لیست اساتید دانشگاهی لیست دوره ها
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید