اساتید دانشگاهی - علوم ورزشی

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - علوم ورزشی

اساتید دانشگاهی - علوم ورزشی

دکتر فریده ایرج

دکتر فریده ایرج

Field: Massage
Since: 2024/5/29
58
دکتر مهدی تسلطی مجرد

دکتر مهدی تسلطی مجرد

Field: Massage & Corrective Exercises
Since: 2024/5/12
50
آرش اسحاقی

آرش اسحاقی

Field: Sport Managment
Since: 2024/4/30
16
سروش جعفرنیا

سروش جعفرنیا

Field: Nutrition
Since: 2024/2/24
60
فرهاد مرادی شهپر

فرهاد مرادی شهپر

Field: Sports Medicine
Since: 2023/12/6
57
مینا مکاریان پور

مینا مکاریان پور

Field: Corrective Exercises & Massage
Since: 2023/9/10
94
کریم حاج حسینی

کریم حاج حسینی

Field: Football Coach
Since: 2022/7/12
19700
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید