اساتید دانشگاهی - علوم ورزشی

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - علوم ورزشی

اساتید دانشگاهی - علوم ورزشی

آرش لایق

آرش لایق

Field: Clinical Exercise Physiologist
Since: 2023/10/16
17
مینا مکاریان پور

مینا مکاریان پور

Field: Corrective Exercises & Massage
Since: 2023/9/10
32
کریم حاج حسینی

کریم حاج حسینی

Field: Football Coach
Since: 2022/7/12
18719
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید