اساتید دانشگاهی - فنی و مهندسی

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - فنی و مهندسی

اساتید دانشگاهی - فنی و مهندسی

دکترمحمد قاسمی

دکترمحمد قاسمی

Field: Aviation and piloting
Since: 2024/2/3
42
دکتر رضا ترک

دکتر رضا ترک

Field: Architectural Instructor
Since: 2023/12/24
65
امید اشکانی

امید اشکانی

Field: Advanced Technologies in Engineering
Since: 2023/9/10
127
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید