اساتید دانشگاهی - علوم انسانی

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - علوم انسانی

اساتید دانشگاهی - علوم انسانی

دکتر آزاده ستوده

دکتر آزاده ستوده

Field: Persian Language and Literature
Since: 2024/6/23
75
غلامرضا سعادت نیا

غلامرضا سعادت نیا

Field: Tourism
Since: 2024/4/5
161
دکتر مینو نوروزی

دکتر مینو نوروزی

Field: Education Technology
Since: 2023/12/17
59
دکتر ناصر سلمان زاده

دکتر ناصر سلمان زاده

Field: Ceremonial Branches
Since: 2023/12/7
450
مازیار رزاقی رضائیه

مازیار رزاقی رضائیه

Field: Foreign Exchange
Since: 2023/11/12
148
علی شکری

علی شکری

Field: Laws of International Organizations
Since: 2023/10/10
99
مریم حاجی آخوندیان

مریم حاجی آخوندیان

Field: Educational Coaching
Since: 2023/9/30
124
حمید قلندری

حمید قلندری

Field: Religions and Mysticism
Since: 2023/6/21
100
ویدا مهاجر

ویدا مهاجر

Field: PhD in Economic Study
Since: 2023/3/5
549
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید