اساتید دانشگاهی - علوم انسانی

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - علوم انسانی

اساتید دانشگاهی - علوم انسانی

مازیار رزاقی رضائیه

مازیار رزاقی رضائیه

Field: Foreign Exchange
Since: 2023/11/12
4
علی شکری

علی شکری

Field: Laws of International Organizations
Since: 2023/10/10
20
مریم حاجی آخوندیان

مریم حاجی آخوندیان

Field: Educational Coaching
Since: 2023/9/30
22
حمید قلندری

حمید قلندری

Field: Religions and Mysticism
Since: 2023/6/21
38
باربارا هارولد

باربارا هارولد

Field: Professional Learning, Educational Leadership
Since: 2022/9/6
143
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید