اساتید دانشگاهی - زبان های خارجه

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - زبان های خارجه

اساتید دانشگاهی - زبان های خارجه

مهدی شعبانی

مهدی شعبانی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/10/10
25
معصومه ساقی نژاد خیرالدین

معصومه ساقی نژاد خیرالدین

Field: Business English
Since: 2023/8/20
34
نازنین آذرپیوند

نازنین آذرپیوند

Field: International English Instructor
Since: 2023/6/22
72
مریم برکتی

مریم برکتی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/5/15
58
رویا جعفری

رویا جعفری

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
125
روزبه کارگر موخری

روزبه کارگر موخری

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
108
راحله اخوی زادگان

راحله اخوی زادگان

Field: Higher Education Psychology
Since: 2023/3/30
72
افسانه حیدری

افسانه حیدری

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
296
مرتضی علیپورغلامی

مرتضی علیپورغلامی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/5
119
محمد قبادزاده

محمد قبادزاده

Field: Education (TESOL)
Since: 2022/11/20
505
پریسا آقازاده

پریسا آقازاده

Field: English Language Teaching
Since: 2020/4/13
699
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید