اساتید دانشگاهی - زبان های خارجه

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - زبان های خارجه

اساتید دانشگاهی - زبان های خارجه

دکتر مریم بیکی

دکتر مریم بیکی

Field: Teaching English as a Foreign Language
Since: 2024/7/1
3
پریسا نجاتی مقدم

پریسا نجاتی مقدم

Field: English
Since: 2024/2/6
37
مهدی شعبانی

مهدی شعبانی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/10/10
1443
معصومه ساقی نژاد خیرالدین

معصومه ساقی نژاد خیرالدین

Field: Business English
Since: 2023/8/20
204
نازنین آذرپیوند

نازنین آذرپیوند

Field: International English Instructor
Since: 2023/6/22
127
مرتضی علیپورغلامی

مرتضی علیپورغلامی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/5
188
پریسا آقازاده

پریسا آقازاده

Field: English Language Teaching
Since: 2020/4/13
1385
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید