اساتید - طب مکمل

اساتید - طب مکمل

عباس قائمی

عباس قائمی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/11/19
6
شیما خاشعی

شیما خاشعی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/11/12
6
عبداله مرزوقی

عبداله مرزوقی

Field: Traditional and Complementary Medicine
Since: 2023/11/6
13
محبوبه اسماعیلی

محبوبه اسماعیلی

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/10/21
21
وحید بیک یار رازلیقی

وحید بیک یار رازلیقی

Field: Iranian Islamic Medicine
Since: 2023/10/21
27
مریم سادات هراتی

مریم سادات هراتی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/10/16
29
سید محمد مهدی رضویان

سید محمد مهدی رضویان

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/10/11
30
نجمه رست

نجمه رست

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/10/10
23
حفصه شمسی

حفصه شمسی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/10/6
14
فرزین غریب للدوینی

فرزین غریب للدوینی

Field: Alternative Medicine
Since: 2023/9/17
34
سیده زهرا حسینی

سیده زهرا حسینی

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/8/30
41
معصومه شاکر

معصومه شاکر

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/8/23
32
احمد شریفیان

احمد شریفیان

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/8/5
36
وحید راشت نیا

وحید راشت نیا

Field: Acupuncturist
Since: 2023/8/5
34
سودابه قربان پورحلیم جانی

سودابه قربان پورحلیم جانی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/7/22
121
سهیلا  رحمانی

سهیلا رحمانی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/6/18
69
زینب زینلی

زینب زینلی

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/5/31
49
فریبا زارعی

فریبا زارعی

Field: Acupuncture
Since: 2023/5/27
58
علیرضا حقیقی

علیرضا حقیقی

Field: Acupuncture
Since: 2023/5/27
155
چنور توکل

چنور توکل

Field: Alternative Medicine
Since: 2023/5/8
69
سارا نامجو

سارا نامجو

Field: Iridology
Since: 2023/5/8
189
زهرا فهندژسعدی

زهرا فهندژسعدی

Field: Tongue Diagnosis
Since: 2023/5/8
75
محمدجواد سمیعی

محمدجواد سمیعی

Field: Tongue Diagnosis
Since: 2023/5/8
60
وحید حاتمی

وحید حاتمی

Field: Phlebotomy (fasd)
Since: 2023/5/1
140
فریاد جعفری

فریاد جعفری

Field: Massage Therapy For Patients & Athletes
Since: 2023/4/9
136
وحید نثاری

وحید نثاری

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/4/8
135
سمیه بهارلو

سمیه بهارلو

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/4/8
76
فرزاد کیایی

فرزاد کیایی

Field: Iranian Traditional Medicine
Since: 2023/4/8
204
مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

Field: Iranian Islamic Medicine
Since: 2023/4/4
129
جواد بخشیان

جواد بخشیان

Field: Acupuncture
Since: 2023/3/15
99
پارسا جعفری

پارسا جعفری

Field: Phisoloy and traditional Chinese medicine ( Acupuncture)
Since: 2023/3/15
173
داود جمشیدی

داود جمشیدی

Field: Acupuncture
Since: 2023/3/15
126
سولماز احمدی

سولماز احمدی

Field: Treatment with Chinese medicine acupuncture and Embedding
Since: 2023/3/15
89
ارشیا کیا

ارشیا کیا

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/3/1
82
محمد محسن عزیزی

محمد محسن عزیزی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/12/26
1215
سید محمد جمال حسینی

سید محمد جمال حسینی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/12/7
486
محمد اسماعیل رضایی

محمد اسماعیل رضایی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/12/5
115
رامین مجلسی

رامین مجلسی

Field: Acupuncture
Since: 2022/11/29
115
محمد حسن فیاض

محمد حسن فیاض

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/11/23
502
محمدعلی اخوان

محمدعلی اخوان

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/10/25
198
مهدی کمیجانی

مهدی کمیجانی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/10/9
173
عباس شاملو

عباس شاملو

Field: Acupuncture
Since: 2022/10/4
401
علی فخرالدین

علی فخرالدین

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/8/30
1129
ایمان خاورزمین سلسله جو

ایمان خاورزمین سلسله جو

Field: Iranian Islamic Medicine
Since: 2022/8/27
1007
ناهید غلامی

ناهید غلامی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/8/20
148
نادیا رستگار

نادیا رستگار

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/8/20
164
فاطمه فاتحی نسب

فاطمه فاتحی نسب

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/8/20
178
علی دماوندی

علی دماوندی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/8/15
158
ثریا قنبری

ثریا قنبری

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/8/15
209
محمدرضا سالاریان

محمدرضا سالاریان

Field: Skin Care and Massage
Since: 2022/7/31
174
سید محسن حسینی

سید محسن حسینی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/26
172
مرتضی نادم

مرتضی نادم

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/26
218
ساناز سادات قطبی

ساناز سادات قطبی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/23
490
سروش شافعی

سروش شافعی

Field: Acupuncture
Since: 2022/7/18
1388
بابک حاج فروشان

بابک حاج فروشان

Field: Massages & Life style
Since: 2022/7/18
420
جمیله امیری

جمیله امیری

Field: Diagnosis of Diseases By Tongue
Since: 2022/7/16
173
ابوالحسن محمدزاده

ابوالحسن محمدزاده

Field: Life Style
Since: 2022/7/16
761
سید علی هاشم موسوی

سید علی هاشم موسوی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/16
165
مرتضی جادری

مرتضی جادری

Field: Acupuncture
Since: 2022/7/9
149
امیرنوشان شجاعی

امیرنوشان شجاعی

Field: Plant Physiology
Since: 2022/7/9
190
محمدعلی شیرنژاد

محمدعلی شیرنژاد

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/9
311
نوشین علوی

نوشین علوی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/9
513
محمدرضا شجاعی

محمدرضا شجاعی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/7/9
145
رسول مهرآیین

رسول مهرآیین

Field: Massages & Life style
Since: 2022/5/5
272
اکبر کتابی

اکبر کتابی

Field: Complementary Medicine
Since: 2021/11/13
522
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید