اساتید - طب مکمل

اساتید - طب مکمل

جواد طالبی

جواد طالبی

Field: Traditional Medicine
Since: 2024/6/23
4
الهام گلستانی

الهام گلستانی

Field: Complementary Medicine
Since: 2024/6/8
104
محمدجواد غفار قمصری

محمدجواد غفار قمصری

Field: Traditional Medicine
Since: 2024/5/12
184
زهره صفوتی اورته چشمه

زهره صفوتی اورته چشمه

Field: Traditional Medicine
Since: 2024/4/29
14
لیلا حباب

لیلا حباب

Field: Complementary Medicine
Since: 2024/4/28
41
علی مطهری نیا

علی مطهری نیا

Field: Traditional Medicine
Since: 2024/4/16
207
علی بختیاری

علی بختیاری

Field: Complementary Medicine
Since: 2024/3/25
43
زهرا نظری بلویردی

زهرا نظری بلویردی

Field: Acupuncture
Since: 2024/1/23
116
محمد جعفری

محمد جعفری

Field: Acupuncture
Since: 2024/1/20
9
ایمان تربت زاده

ایمان تربت زاده

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/12/25
41
سعید اقتصادی

سعید اقتصادی

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/12/17
21
محمدامین حمیدی

محمدامین حمیدی

Field: Acupuncture
Since: 2023/12/7
135
عباس قائمی

عباس قائمی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/11/19
72
شیما خاشعی

شیما خاشعی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/11/12
147
عبداله مرزوقی

عبداله مرزوقی

Field: Traditional and Complementary Medicine
Since: 2023/11/6
71
محبوبه اسماعیلی

محبوبه اسماعیلی

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/10/21
72
وحید بیک یار رازلیقی

وحید بیک یار رازلیقی

Field: Iranian Islamic Medicine
Since: 2023/10/21
151
مریم سادات هراتی

مریم سادات هراتی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/10/16
105
سید محمد مهدی رضویان

سید محمد مهدی رضویان

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/10/11
124
نجمه رست

نجمه رست

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/10/10
140
حفصه شمسی

حفصه شمسی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/10/6
71
فرزین غریب للدوینی

فرزین غریب للدوینی

Field: Alternative Medicine
Since: 2023/9/17
114
سیده زهرا حسینی

سیده زهرا حسینی

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/8/30
259
معصومه شاکر

معصومه شاکر

Field: Traditional Medicine
Since: 2023/8/23
277
احمد شریفیان

احمد شریفیان

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/8/5
103
وحید راشت نیا

وحید راشت نیا

Field: Acupuncturist
Since: 2023/8/5
92
سودابه قربان پورحلیم جانی

سودابه قربان پورحلیم جانی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/7/22
167
سهیلا  رحمانی

سهیلا رحمانی

Field: Complementary Medicine
Since: 2023/6/18
131
مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

Field: Iranian Islamic Medicine
Since: 2023/4/4
275
محمد محسن عزیزی

محمد محسن عزیزی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/12/26
8528
سید محمد جمال حسینی

سید محمد جمال حسینی

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/12/7
242
محمد حسن فیاض

محمد حسن فیاض

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/11/23
15317
محمدعلی اخوان

محمدعلی اخوان

Field: Complementary Medicine
Since: 2022/10/25
486
مهدی کمیجانی

مهدی کمیجانی

Field: Traditional Medicine
Since: 2022/10/9
217
ایمان خاورزمین سلسله جو

ایمان خاورزمین سلسله جو

Field: Iranian Islamic Medicine
Since: 2022/8/27
657
سروش شافعی

سروش شافعی

Field: Acupuncture
Since: 2022/7/18
382
اکبر محمدی

اکبر محمدی

Field: Complementary Medicine
Since: 2020/9/14
3
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید