اساتید - مدیریت

اساتید - مدیریت

سیده محدثه حسینی کلارآباد

سیده محدثه حسینی کلارآباد

Field: Marketing Training
Since: 2024/2/23
40
محمد کاویانی

محمد کاویانی

Field: Management of the stock market and investment
Since: 2024/2/17
91
حسین سهرابی

حسین سهرابی

Field: Entrepreneurship
Since: 2024/1/20
65
 آرمن فرد

آرمن فرد

Field: Business Management
Since: 2023/12/14
194
امیر لامعی رامندی

امیر لامعی رامندی

Field: Coaching
Since: 2023/12/11
64
آرش سرانی آذر

آرش سرانی آذر

Field: Coaching
Since: 2023/10/16
138
پریسا اویسی

پریسا اویسی

Field: Business Consultant
Since: 2023/8/5
84
علی فراقی سنجائی

علی فراقی سنجائی

Field: Investment Management
Since: 2023/7/26
185
محمدمهدی آقاجانی اصفهانی

محمدمهدی آقاجانی اصفهانی

Field: Marketing
Since: 2023/7/18
79
محمد زاهدی

محمد زاهدی

Field: Management - Sale
Since: 2023/5/27
140
مهدی شیرمحمدی

مهدی شیرمحمدی

Field: Business Consultant
Since: 2023/5/8
126
مهری محمدی

مهری محمدی

Field: Organizational Management
Since: 2023/1/9
1246
سمیه افشاری حق دوست

سمیه افشاری حق دوست

Field: Marketing and Sales Management
Since: 2022/11/12
633
مصطفی سلامتی

مصطفی سلامتی

Field: Sales & Marketing
Since: 2022/8/20
274
آریا آتش رزم

آریا آتش رزم

Field: Business Coach
Since: 2022/7/16
4
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید