اساتید - مدیریت

اساتید - مدیریت

آرش سرانی آذر

آرش سرانی آذر

Field: Coaching
Since: 2023/10/16
20
پریسا اویسی

پریسا اویسی

Field: Business Consultant
Since: 2023/8/5
35
علی فراقی سنجائی

علی فراقی سنجائی

Field: Investment Management
Since: 2023/7/26
44
محمدمهدی آقاجانی اصفهانی

محمدمهدی آقاجانی اصفهانی

Field: Marketing
Since: 2023/7/18
32
اسماعیل سلیمی

اسماعیل سلیمی

Field: Marketing Management
Since: 2023/6/6
58
محمد زاهدی

محمد زاهدی

Field: Management - Sale
Since: 2023/5/27
41
مهدی شیرمحمدی

مهدی شیرمحمدی

Field: Business Consultant
Since: 2023/5/8
53
سمیه شهبازی

سمیه شهبازی

Field: Marketing
Since: 2023/2/21
96
سید مهران حسینی

سید مهران حسینی

Field: Marketing
Since: 2023/2/21
72
پویا واثق ملکی

پویا واثق ملکی

Field: Marketing
Since: 2023/2/21
65
جواد نظام دوست

جواد نظام دوست

Field: Managers’ Personal Brand Specialist
Since: 2023/2/21
308
حسین نظری زاده

حسین نظری زاده

Field: Marketing
Since: 2023/2/21
73
حسن عباسی

حسن عباسی

Field: Coaching
Since: 2023/1/30
80
وحید نوروزی

وحید نوروزی

Field: Quantitative and Qualitative Research Methodology
Since: 2023/1/9
89
مهری محمدی

مهری محمدی

Field: Organizational Management
Since: 2023/1/9
85
فرزاد رمضانی راد

فرزاد رمضانی راد

Field: Management of Organizational Behavior
Since: 2022/12/26
714
وحید یونسی

وحید یونسی

Field: Business Management & Innovation Coach
Since: 2022/12/20
99
میثم معصومی

میثم معصومی

Field: Business Management
Since: 2022/12/5
126
سمیه افشاری حق دوست

سمیه افشاری حق دوست

Field: Marketing and Sales Management
Since: 2022/11/12
413
راضیه حسین آبادی

راضیه حسین آبادی

Field: Business Consultant
Since: 2022/10/15
138
هادی دریادل

هادی دریادل

Field: Business Management
Since: 2022/9/13
116
مصطفی سلامتی

مصطفی سلامتی

Field: Sales & Marketing
Since: 2022/8/20
141
ناهید منزه

ناهید منزه

Field: Ecotourism
Since: 2022/8/16
161
غلام حسین دیا حسین

غلام حسین دیا حسین

Field: Business Adminstration
Since: 2022/8/15
409
حسام نعمتی

حسام نعمتی

Field: Business Growth
Since: 2022/8/2
206
آریا آتش رزم

آریا آتش رزم

Field: Business Coach
Since: 2022/7/16
550
سعید عارف

سعید عارف

Field: Financial Management
Since: 2022/7/14
395
مجید رضایی

مجید رضایی

Field: Modern Restaurant Management
Since: 2022/7/5
402
بابک یاپیررشتی

بابک یاپیررشتی

Field: Business Management
Since: 2021/8/6
446
جواد میرزایی

جواد میرزایی

Field: Modern management
Since: 2021/3/10
200
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید