اساتید - علوم ورزشی

  • خانه
  • اساتید - علوم ورزشی

اساتید - علوم ورزشی

مهدی امان اللهی درچه

مهدی امان اللهی درچه

Field: Massage
Since: 2024/5/12
23
مهتاب باباحیدری

مهتاب باباحیدری

Field: Horseback Riding and Horse Back Archery
Since: 2024/4/11
24
یاسمین نیکوکار

یاسمین نیکوکار

Field: Swim
Since: 2024/3/1
12
سید علی میری نژاد رودبنه

سید علی میری نژاد رودبنه

Field: Coach Massage
Since: 2024/2/6
59
علی خان باباخان

علی خان باباخان

Field: Massage
Since: 2024/1/6
110
محمدناصر نقره پرموسائی

محمدناصر نقره پرموسائی

Field: Sports Rehabilitation and Massage
Since: 2023/12/6
11
حکیمه طالبی

حکیمه طالبی

Field: Massage (General Biomechanics)
Since: 2023/11/9
110
علی آقازاده اجاقکندی

علی آقازاده اجاقکندی

Field: Sports coaching
Since: 2023/11/4
92
ساناز عبیری

ساناز عبیری

Field: Fitness
Since: 2023/10/28
92
علی هوشیار

علی هوشیار

Field: Coach (modern football)
Since: 2023/10/28
187
سمیه برادران کله

سمیه برادران کله

Field: Facial Massage
Since: 2023/10/22
70
سعید جلالی

سعید جلالی

Field: TRX
Since: 2023/6/18
109
محمدعلی زراعتگر

محمدعلی زراعتگر

Field: Sport Physiology
Since: 2023/5/27
242
فرج قاسمی

فرج قاسمی

Field: Massage
Since: 2023/1/8
3341
رسول مهرآیین

رسول مهرآیین

Field: Sports & pathology corrective
Since: 2022/5/5
108
مهدی شکروی

مهدی شکروی

Field: Designing a Training Program
Since: 2022/4/26
1717
صبا چناری

صبا چناری

Field: MMA
Since: 2020/6/15
9017
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید