اساتید - علوم ورزشی

  • خانه
  • اساتید - علوم ورزشی

اساتید - علوم ورزشی

حکیمه طالبی

حکیمه طالبی

Field: Massage (General Biomechanics)
Since: 2023/11/9
8
علی آقازاده اجاقکندی

علی آقازاده اجاقکندی

Field: Sports coaching
Since: 2023/11/4
33
ساناز عبیری

ساناز عبیری

Field: Fitness
Since: 2023/10/28
37
علی هوشیار

علی هوشیار

Field: Coach (modern football)
Since: 2023/10/28
16
سمیه برادران کله

سمیه برادران کله

Field: Facial Massage
Since: 2023/10/22
22
سعید جلالی

سعید جلالی

Field: TRX
Since: 2023/6/18
54
علی لطیفی هیر

علی لطیفی هیر

Field: Football Managment
Since: 2023/6/10
60
محمدعلی زراعتگر

محمدعلی زراعتگر

Field: Sport Physiology
Since: 2023/5/27
115
فائزه طالب نژاد

فائزه طالب نژاد

Field: Sports & Pathology Corrective
Since: 2023/4/8
76
احمد رخشانی

احمد رخشانی

Field: Fitness
Since: 2023/3/14
972
مینا ترلانی

مینا ترلانی

Field: Massage
Since: 2023/3/11
107
رضا شاه سنایی

رضا شاه سنایی

Field: Massage
Since: 2023/2/15
103
فرج قاسمی

فرج قاسمی

Field: Massage
Since: 2023/1/8
667
محمد جواد معادلی

محمد جواد معادلی

Field: Massage and Corrective Movements
Since: 2022/10/31
106
محمد لطفی زاده

محمد لطفی زاده

Field: Sports Nutrition
Since: 2022/9/28
159
پوریا رامش نژاد

پوریا رامش نژاد

Field: Massage
Since: 2022/9/28
206
فرزانه دهقانی

فرزانه دهقانی

Field: Body Beauty Belly C Class Teacher
Since: 2022/9/18
153
ام البنین نوروزی

ام البنین نوروزی

Field: Massage
Since: 2022/9/13
159
بهنام قاسمی

بهنام قاسمی

Field: Sports Rehabilitation and Massage
Since: 2022/9/13
175
علی صالحی

علی صالحی

Field: Healthy Lifestyle
Since: 2022/9/7
152
مریم رسایی فر

مریم رسایی فر

Field: Body Building
Since: 2022/8/20
185
فاطمه خسروی

فاطمه خسروی

Field: Sports Law
Since: 2022/7/31
566
محمدرضا طالبی

محمدرضا طالبی

Field: Sports Science
Since: 2022/7/31
196
مهرداد ذوالفقاری

مهرداد ذوالفقاری

Field: Corrective Exercise and Athletic Trainer
Since: 2022/7/16
144
صبا چناری

صبا چناری

Field: Kick Boxing
Since: 2020/6/15
1468
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید