اساتید - فنی و مهندسی

  • خانه
  • اساتید - فنی و مهندسی

اساتید - فنی و مهندسی

علیرضا هاشمی

علیرضا هاشمی

Field: Intellectual Property (Patent)
Since: 2024/2/24
193
امیرمحمد دوستی

امیرمحمد دوستی

Field: Interior Design and Layout
Since: 2024/2/7
8
سیدحسین حبیبیان

سیدحسین حبیبیان

Field: Engineering Project Managent
Since: 2024/1/29
182
مجید رضا ابدی

مجید رضا ابدی

Field: New technologies of construction industry and industrialization
Since: 2023/3/4
172
زهرا آقازمانی

زهرا آقازمانی

Field: Cosmetic Chemicals
Since: 2022/5/23
3
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید