اساتید - فنی و مهندسی

  • خانه
  • اساتید - فنی و مهندسی

اساتید - فنی و مهندسی

مجید رضا آبادی

مجید رضا آبادی

Field: New technologies of construction industry and industrialization
Since: 2023/3/4
72
پیام رضا رحمان ستایش

پیام رضا رحمان ستایش

Field: HSE & Fire Engineering
Since: 2022/9/7
242
بهزاد روشنی

بهزاد روشنی

Field: Marine Engineering and Port logistic science
Since: 2022/8/30
293
فرانک فرهادی نصب

فرانک فرهادی نصب

Field: Architecture
Since: 2022/7/31
584
ملیکا ملکارا

ملیکا ملکارا

Field: Business Futurology Process re-engineering
Since: 2022/7/27
250
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید