نام کالج بین المللی ابن سینا در وزارت علوم گرجستان

  • سه شنبه 02ام اسفند 1401
  • 10666

نام کالج بین المللی ابن سینا در وزارت علوم گرجستان

نام کالج بین المللی  ابن سینا در ردیف 11 وزارت علوم گرجستان

LTD - Avicenna Medical and Applied Science College

لینک وزارت علوم : http://www.mes.gov.ge

مدرک MBA

آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید