مدیریت ذهن
Manegment of the mind

100
علیرضا مستقیمی

علیرضا مستقیمی


  • 3ساعت
  • 1 جلسه
  • مرور اجمالی
  • استاد

مدیریت ذهن

توضیحات:

دو نوع درمان داریم:سخت افزاری و نرم افزاری /در درمان نرم افزاری انسان به غیر از جسم ابعاد دیگر هم دارد مهمترین بعد ذهن است و مدیر جسم و ابعاد دیگر  

اهداف دوره:

انواع پزشكى

ابعاد انسان

ذهن

تعريف بيمارى

مديريت سالم

بهداشت ذهنى

مديريت مصرف انرژى ذهنى

بد افزارهاى ذهنى

زمان حال

ناخودآگاه

عزت نفس

اعتماد به نفس

سندرم كمبود تمركز

تمرينات ذهنى

مداخلات تخصصی

مخاطبین دوره:

برای تمامی افراد دارای مدرک دیپلم به باالا قابل استفاده است

دوره های مرتبط:

طب سوزنی ذهنی

درمان از طریق ذهن

مایندفولنس

سرفصل های دوره:

انواع پزشکی

ابعاد انسان

ذهن

تعریف بیماری

مدیریت سالم

بهداشت ذهنی

مدیریت مصرف انرژی ذهنی

بد افزارهای ذهنی

زمان حال

ناخودآگاه

عزت نفس

اعتماد به نفس

سندرم کمبود تمرکز

تمرینات ذهنی

مداخلات تخصصی

گوهینامه:

در پايان دوره ها به شركت‌كنندگاني كه در تمامی جلسات دوره شرک داشتند، با عنوان دوره گذرانده شده گواهی حضور در دوره از طرف دانشکده بین المللی ابن سینا اعطا خواهد شد .


درباره استاد

مدیریت ذهن

1.500.000

این دوره شامل:

ثبت نام دوره
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید