اساتید دانشگاهی - مدیریت

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - مدیریت

اساتید دانشگاهی - مدیریت

پریسا آقازاده

پریسا آقازاده

Field: Marketing and Sales Management
Since: 2023/11/26
2
مینو سادات ظهیرالدینی

مینو سادات ظهیرالدینی

Field: Business Model
Since: 2023/11/12
2
زهرا پویافر

زهرا پویافر

Field: Life and Business Recreation Coaching
Since: 2023/11/4
7
فاطمه دکامینی

فاطمه دکامینی

Field: Financial Management
Since: 2023/11/1
17
سوما غلام ویسی

سوما غلام ویسی

Field: Operation Research
Since: 2023/10/18
37
سپیده نصیرپور

سپیده نصیرپور

Field: Education Management
Since: 2023/10/17
15
محمد سخاوت

محمد سخاوت

Field: Strategic Managment
Since: 2023/8/30
36
علی اصغر عظیمی دستگردی

علی اصغر عظیمی دستگردی

Field: Finance and Business Development
Since: 2023/8/20
48
علیرضا محمودی فرد

علیرضا محمودی فرد

Field: Industrial Management
Since: 2023/8/9
39
محبوبه حسن زاده توستانی

محبوبه حسن زاده توستانی

Field: Coaching
Since: 2023/7/15
54
حمیدرضا میرحاج

حمیدرضا میرحاج

Field: Business Management
Since: 2023/7/10
65
سید مازیار میر

سید مازیار میر

Field: Branding and Marketing
Since: 2022/3/6
54
 حمیدرضا مفتخری

حمیدرضا مفتخری

Field: Industrial Management
Since: 2020/4/13
5341
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید