اساتید دانشگاهی - مدیریت

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - مدیریت

اساتید دانشگاهی - مدیریت

دکتر مهدی کلانتری

دکتر مهدی کلانتری

Field: Higher Education Management
Since: 2024/4/13
27
دکتر شهرام شکوفیان

دکتر شهرام شکوفیان

Field: Electronic Commerce
Since: 2024/4/12
23
نجمه طاهری ماه زمینی

نجمه طاهری ماه زمینی

Field: Business Management
Since: 2024/3/11
20
سروش جعفرنیا

سروش جعفرنیا

Field: Marketing
Since: 2024/2/24
48
دکتر حامد خرسندی نوشهری

دکتر حامد خرسندی نوشهری

Field: Business Management
Since: 2024/2/6
51
زهرا گودرزی

زهرا گودرزی

Field: Coaching
Since: 2024/1/24
54
مجید مجیدی

مجید مجیدی

Field: Marketing and Sales Strategies
Since: 2024/1/13
22
پریسا آقازاده

پریسا آقازاده

Field: Marketing and Sales Management
Since: 2023/11/26
75
مینو سادات ظهیرالدینی

مینو سادات ظهیرالدینی

Field: Business Model
Since: 2023/11/12
151
زهرا پویافر

زهرا پویافر

Field: Life and Business Recreation Coaching
Since: 2023/11/4
215
فاطمه دکامینی

فاطمه دکامینی

Field: Financial Management
Since: 2023/11/1
66
سوما غلام ویسی

سوما غلام ویسی

Field: Operation Research
Since: 2023/10/18
279
سپیده نصیرپور

سپیده نصیرپور

Field: Education Management
Since: 2023/10/17
57
محمد سخاوت

محمد سخاوت

Field: Strategic Managment
Since: 2023/8/30
82
علی اصغر عظیمی دستگردی

علی اصغر عظیمی دستگردی

Field: Finance and Business Development
Since: 2023/8/20
119
علیرضا محمودی فرد

علیرضا محمودی فرد

Field: Industrial Management
Since: 2023/8/9
232636
محبوبه حسن زاده توستانی

محبوبه حسن زاده توستانی

Field: Coaching
Since: 2023/7/15
210
حمیدرضا میرحاج

حمیدرضا میرحاج

Field: Business Management
Since: 2023/7/10
231
داود پاک نیت

داود پاک نیت

Field: Human Communication
Since: 2022/6/19
192
سید مازیار میر

سید مازیار میر

Field: Branding and Marketing
Since: 2022/3/6
6337
امیرحسین خامنه

امیرحسین خامنه

Field: Project Management
Since: 2021/8/29
51
دکتر بابک یاپیررشتی

دکتر بابک یاپیررشتی

Field: Business Management
Since: 2021/8/6
166
 دکتر حمیدرضا مفتخری  نائینی نژاد

دکتر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

Field: Industrial Management & Project Management
Since: 2020/4/13
13380
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید