اساتید دانشگاهی - روانشناسی

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - روانشناسی

اساتید دانشگاهی - روانشناسی

ورقا مخلصی

ورقا مخلصی

Field: Child Psychology
Since: 2023/11/20
228
مهدی سورانی

مهدی سورانی

Field: Paradoxical Therapist Training
Since: 2023/10/24
330
فائزه عطاریان

فائزه عطاریان

Field: Childhood Disorders
Since: 2023/9/30
53
زهرا حیدری

زهرا حیدری

Field: Cognitive Sciences - Psychology of Social Cognition
Since: 2023/8/26
57
الهه پوراکبران

الهه پوراکبران

Field: Clinical Psychology
Since: 2023/8/8
140
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید