اساتید - روانشناسی

  • خانه
  • اساتید - روانشناسی

اساتید - روانشناسی

زینب نیشابوری

زینب نیشابوری

Field: Psychology (NLP)
Since: 2024/3/10
203
فائزه مازینی

فائزه مازینی

Field: Individual Organizational Development
Since: 2023/7/18
75
فاطمه صمیمی

فاطمه صمیمی

Field: Psychopathology
Since: 2022/7/5
308
علی اکبر خادمی

علی اکبر خادمی

Field: Industrial And Organizational Psychology
Since: 2020/7/21
1003
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید