اساتید - روانشناسی

  • خانه
  • اساتید - روانشناسی

اساتید - روانشناسی

فائزه مازینی

فائزه مازینی

Field: Individual Organizational Development
Since: 2023/7/18
30
نیلوفر سعیدی پور

نیلوفر سعیدی پور

Field: Life Coaching Psychology
Since: 2023/5/13
257
لیلا طهماسبی

لیلا طهماسبی

Field: Individual Development
Since: 2022/10/24
135
آرمان بهبود

آرمان بهبود

Field: Individual Development
Since: 2022/10/24
113
اعظم براتی

اعظم براتی

Field: Psychology - Stress Control
Since: 2022/9/13
153
سعید توسلی

سعید توسلی

Field: Individual Development
Since: 2022/9/11
143
افسانه نیک محمدی

افسانه نیک محمدی

Field: Personality Disorders
Since: 2022/8/4
162
محمد بنان فردوسیان

محمد بنان فردوسیان

Field: Individual Development
Since: 2022/7/31
162
احمدعلی مهدی پور

احمدعلی مهدی پور

Field: Child and Adolescent Disorders
Since: 2022/7/26
174
فاطمه صمیمی

فاطمه صمیمی

Field: Psychopathology
Since: 2022/7/5
190
علی اکبر خادمی

علی اکبر خادمی

Field: Industrial And Organizational Psychology
Since: 2020/7/21
593
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید