اساتید - روابط عمومی

  • خانه
  • اساتید - روابط عمومی

اساتید - روابط عمومی

بهزاد استقامت

بهزاد استقامت

Field: Negutiation & Telesales
Since: 2023/9/10
22
محمود ایوبی

محمود ایوبی

Field: Coach
Since: 2023/8/14
25
علی محمد بیدارمغز

علی محمد بیدارمغز

Field: Modern Protocol International Manners Etiquette
Since: 2023/3/5
57
نجمه سلمانی زاده

نجمه سلمانی زاده

Field: Communication Management
Since: 2022/10/15
96
شقایق مسکانی

شقایق مسکانی

Field: Kuching
Since: 2022/10/11
405
نادر شهپوری

نادر شهپوری

Field: Real Estate
Since: 2022/9/5
122
احمدرضا شجاعی

احمدرضا شجاعی

Field: Effective Communication Skills Coach
Since: 2022/8/2
155
رامبد باران دوست

رامبد باران دوست

Field: HR & Team Work Expert
Since: 2022/4/19
72
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید