در حال
بارگذاری

منو

دوره تربیت مربی بین المللی زیبایی

خانه اطلاعیه ها دوره تربیت مربی بین المللی زیبایی
خانه اطلاعیه ها دوره تربیت مربی بین المللی زیبایی
دوره تربیت مربی بین المللی زیبایی

دوره تربیت مربی بین المللی زیبایی

مزایای شرکت دوره تربیت مربی بین المللی زیبایی: 

۱. ارائه ID کارت بین المللی مربیگری اختصاصی
۲. ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره تربیت مربی بین المللی
۳. عضو مربیان وابسته به گروه آموزشی دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
۴. امکان دریافت گواهینامه های پایان دوره آموزشی برای دانشپذیران خود از دانشکده
۵. برخورداری از یک ماه مشاوره و کوچینگ آموزشی رایگان
۶. امکان ارتقاء سطح مربی به مراتب مدرسی و استادی در ترم های آموزشی
۷. برخورداری از مشاوره های درسی و مدیریتی گروه آموزشی به صورت مجازی
۸. برخورداری از تخفیف های دوره ها و کارگاه های تخصصی اعلامی
۹. برخورداری از فضای آموزشی آنلاین گروه آموزشی
۱۰. حمایت از دوره های آموزشی آنلاین مربی با تایید گروه آموزشی
۱۱. حمایت تبلیغاتی از سوی گروه آموزشی دانشکده در فضای مجازی
۱۲. امکان استفاده از طرح حکم مدرسی رسمی دانشکده
۱۳. و ...

 شماره های تماس جهت مشاوره و ثبت نام :

989124959363+
989124401002+
982188549004+