در حال
بارگذاری

بخش مشاوره دانشکده بین المللی ابن سینا

منو

چارت سازمانی

خانه درباره ما چارت سازمانی
خانه درباره ما چارت سازمانی

چارت سازمانی

چارت سازمانی دانشکده

چارت سازمانی آموزشهای فارسی دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان

 

ریاست دانشکده : آقای حسین چناری

اعضای شورای دانشکده :

 

پارک علم و فناوری

 

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

 

دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی و استاید وابسته

 

مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی

 

مدیریت طرح و برنامه

 

معاونت پژوهش و فناوری

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت اداری