چارت سازمانی

  • چهارشنبه 17ام شهريور 1400
  • 3717

چارت سازمانی

چارت سازمانی دانشکده

چارت سازمانی آموزشهای فارسی دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان

 

ریاست دانشکده : آقای حسین چناری

اعضای شورای دانشکده :

 

پارک علم و فناوری

 

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

 

دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی و استاید وابسته

 

مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی

 

مدیریت طرح و برنامه

 

معاونت پژوهش و فناوری

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت اداری

آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید