در حال
بارگذاری

بخش مشاوره دانشکده بین المللی ابن سینا

منو

دوره اول یا مقدماتی،فروشندگی وتعمیرات نقره و طلا

خانه دوره های آموزش عالی دوره اول یا مقدماتی،فروشندگی وتعمیرات نقره و طلا
خانه دوره های آموزش عالی دوره اول یا مقدماتی،فروشندگی وتعمیرات نقره و طلا

دوره اول یا مقدماتی،فروشندگی وتعمیرات نقره و طلا

عرفی دوره:
در طول دوره اول یا مقدماتی،فروشندگی وتعمیرات نقره و طلا که بصورت عملی وتئوری می باشد بطور کامل معرفی و آموزش داده میشود.

شرح دوره:
در این دوره با تمام تکنیکهای پایه ومادر مانند سوهان کاری،اره کاری نقره وطلا،جوشکاری، ذوب کردن ونورد کاری،تکنیکهای پرداخت وتمیزکاری و با ابزار واسیدهای موجود آشنا میشود و همچنین هنرجو ساخت 10 مدل کار مانند انگشتر ،گوشواره،گردنبند را در طول دوره آموزش دیده و به اتمام می رساند .

مزایای دوره:
هنرجو می تواند در ساعات عملی با تکرار مداوم دستورالعملهای داده شده از جانب مربی خود و تمرینهای انجام شده بطور کامل اشکالات خود را برطرف نموده ودر جهت راهیابی به دوره پیشرفته خود را آماده نماید.

خروجی دوره:
پس از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه هنرجو توانسته با شیوه تعمیرات وفروشندگی(طریقه خرید و عیار نمودن) آشنائی کامل پیدا کند و بصورت انفرادی یا در مغازه های نقره و طلافروشی مشغول بکار شود.

تلفن:
09357271834---09128406808.

اینستاگرام:
@ali2.1355.1355


اینستاگرام انجمن زنان کارآفرین عقیق:
@womensngo