گواهینامه های صلاحیت حرفه ای

 • خانه
 • گواهینامه های صلاحیت حرفه ای

گواهینامه های صلاحیت حرفه ای

ارزشیابی و صدور گواهینامه ای صلاحیت حر فه ای با استاندارد EQF

مهارت شما ارزش فردی شماست:
 • شنبه 15ام مرداد 1401
 • 209
مهارت شما ارزش فردی شماست:

در دنیای امروز ارزشمندترین ابزاری که به رشد فردی و یا حتی رشد سازمانی کمک میکند مهارت شما در یک زمینه کاری می ...

ادامه مطلب
مقاله ، تحصیلات ‌مادام‌العمر و نقش آن در رفاه اقتصادی بانوان
 • شنبه 15ام مرداد 1401
 • 125
مقاله ، تحصیلات ‌مادام‌العمر و نقش آن در رفاه اقتصادی بانوان

یادگیری مادام‌العمر: یادگیری رسمی، غیر رسمی و آزاد را در بر میگیرد ادغام یادگیری و زندگی کردن را مورد تأکید ...

ادامه مطلب
مقاله در ارتباط با چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و نقش آن در ارزشیابی یادگیری
 • شنبه 15ام مرداد 1401
 • 186
مقاله در ارتباط با چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و نقش آن در ارزشیابی یادگیری

كلید واژه ها: چهارچوب صلاحیت حرف های، سطوح صلاحیت، توصیف كنند ه های سطوح، گواهینامه صلاحیت حرفه ای ، مراكز ...

ادامه مطلب
معرفی کتاب صلاحیت حرفه ای
 • شنبه 15ام مرداد 1401
 • 139
معرفی کتاب صلاحیت حرفه ای

چارچوب مفهومی شناخت یادگیري غیر رسمی و خصوصی به عنوان یک حوزه تحقیق و همچنین گزینه سیاستی، پیشرفتی نوین ...

ادامه مطلب
طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه ای
 • شنبه 15ام مرداد 1401
 • 158
طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه ای

مزایای ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای EQF یک چارچوب صلاحیت که یادگیری قبلی را به رسمیت می شناسد، به لحاظ شخصی، ...

ادامه مطلب
ارزشیابی و صدورگواهینامه های صلاحیت حرفه ای
 • شنبه 15ام مرداد 1401
 • 235
ارزشیابی و صدورگواهینامه های صلاحیت حرفه ای

چارچوب صلاحیت حرفه ای EQF چیست؟ هسته EQF دارای هشت سطح مرجع است که بررسی می کند آنچه یک یادگیرنده می داند و قادر ...

ادامه مطلب
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید