در حال
بارگذاری

منو

ID کارت تدریس

خانهID کارت تدریس
خانهID کارت تدریس

طرح حمایت از مربیان آموزشی - ID کارت تدریس

طرح حمایت از مربیان آموزشی - ID کارت تدریس

چهارشنبه 31ام شهريور 1400

دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان با ایجاد زیرساخت‌های آموزش مجازی و بهره گیری از برترین سامانه آموزش مجازی مورد استفاده معتبرترین دانشگاه ها و مراکز آموزشی در راستای توسعه آموزشهای مهارتی و شغل محور و حمایت از ...

ادامه مطلب