کارگاه آموزشی مدیریت کنترل هزینه در رستوران و کافه
Cost control management In restaurants and cafes

101
MAJID REZAEI

MAJID REZAEI

  • 4 ساعت
  • 1 جلسه
  • خانه
  • مدیریت
  • کارگاه آموزشی مدیریت کنترل هزینه در رستوران و کافه
  • مرور اجمالی
  • استاد

شرح

Cost control management In restaurants and cafes

مدیریت کنترل هزینه در رستوران و کافه

سرفصل های کارگاه
- مدیریت کارکنان  
- نقش کاست کنترل
- شرح وظایف
- کنترل مواد غذایی
- کنترل هزینه + فروش
- کارت استاندارد
- فرموا ها
- انواع رسپی  


درباره استاد

کارگاه آموزشی مدیریت کنترل هزینه در رستوران و کافه

299.000 تومان

این دوره شامل:

ثبت نام دوره
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید