طب سنتی Traditional medicine

تعداد 20 دوره یافت شد.

شناخت گیاهان دارویی
طب سنتی
1,800,000 تومان
شناخت گیاهان دارویی
 • 32 ساعت
 • 12 جلسه
شناخت آناتومی
طب سنتی
1,800,000 تومان
شناخت آناتومی
 • 32 ساعت
 • 12 جلسه
مزاج شناسی
طب سنتی
950,000 تومان
مزاج شناسی
 • 16 ساعت
 • 8 جلسه
طب سوزنی
طب سنتی
4.100.000 تومان
طب سوزنی
 • 60
 • 18 جلسه
دوره جامع طب سنتی
طب سنتی
5.000.000 تومان
دوره جامع طب سنتی
 • 120 ساعت
 • 40 جلسه
طب سوزنی
طب سنتی
4,610,000 تومان
طب سوزنی
 • 64
 • 17 جلسه
دوره آموزشی طب سنتی
طب سنتی
4.500.000 تومان
دوره آموزشی طب سنتی
 • 700
 • 6 ترم جلسه
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید