هنر Art

تعداد 17 دوره یافت شد.

آموزش نقاشی
هنر
رایگان
آموزش نقاشی
  • جلسه

100
آموزش نقاشی
هنر
رایگان
آموزش نقاشی
  • جلسه

100
 دوره ویرایش تصویر
هنر
3.000.000 تومان
دوره ویرایش تصویر
  • 18ساعت
  • 6 جلسه
دوره عکاسی مفهومی
هنر
3.600.000 تومان
دوره عکاسی مفهومی
  • 15 ساعت
  • 10 جلسه
عکاسی دیجیتال
هنر
2.100.000 تومان
عکاسی دیجیتال
  • 20
  • 10 جلسه
ترکیب بندی در عکاسی
هنر
2.100.000 تومان
ترکیب بندی در عکاسی
  • 20
  • 10 جلسه
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید