مدیریت Management

تعداد 52 دوره یافت شد.

ورود به دنیای ارزهای دیجیتال
مدیریت
دوره رایگان تومان
ورود به دنیای ارزهای دیجیتال
  • 2 ساعت
  • جلسه
تسلط بر اهداف
مدیریت
2.000.000 تومان
تسلط بر اهداف
  • 64 ساعت
  • 32 جلسه جلسه
مدیریت رسانه
مدیریت
10.000.000 تومان
مدیریت رسانه
  • مدیریت رسانه,,مدیریت,ابن سینا,دانشکده,مدرک,گواهی,management
  • جلسه
مدیریت برند
مدیریت
12,000,000 تومان
مدیریت برند
  • جلسه

101
مدیریت گمرک
مدیریت
12,000,000 تومان
مدیریت گمرک
  • جلسه

100
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید