اساتید - روانشناسی

  • خانه
  • اساتید - روانشناسی

اساتید - روانشناسی

LEILA TAHMASEBI

LEILA TAHMASEBI

Field: Individual Development
Since: 2022/10/24
16
ARMAN BEHBOOD

ARMAN BEHBOOD

Field: Individual Development
Since: 2022/10/24
16
AZAM BARATI

AZAM BARATI

Field: Psychology - Stress Control
Since: 2022/9/13
29
SAEID TAVASSOLI

SAEID TAVASSOLI

Field: Individual Development
Since: 2022/9/11
35
AFSANEH NIK MOHAMADI

AFSANEH NIK MOHAMADI

Field: Personality Disorders
Since: 2022/8/3
45
MOHAMMAD BANAN FERDOSIAN

MOHAMMAD BANAN FERDOSIAN

Field: Individual Development
Since: 2022/7/31
47
AHMADALI MAHDIPOUR

AHMADALI MAHDIPOUR

Field: Child and Adolescent Disorders
Since: 2022/7/26
44
FATEMEH SAMIMI

FATEMEH SAMIMI

Field: Psychopathology
Since: 2022/7/4
58
Ali  Akbar  Khademi

Ali Akbar Khademi

Field: Industrial And Organizational Psychology
Since: 2020/7/21
336
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید