اساتید - علوم ورزشی

  • خانه
  • اساتید - علوم ورزشی

اساتید - علوم ورزشی

FATEMEH KHOSRAVI

FATEMEH KHOSRAVI

Field: Sports Law
Since: 2022/7/31
8
MOHAMMADREZA TALEBI SHOURAKI

MOHAMMADREZA TALEBI SHOURAKI

Field: Sports Science
Since: 2022/7/31
4
MEHRDAD ZOLFAGHARI

MEHRDAD ZOLFAGHARI

Field: Corrective Exercise and Athletic Trainer
Since: 2022/7/16
10
KARIM HAJHOSSEINI

KARIM HAJHOSSEINI

Field: Football Coach
Since: 2022/7/12
193
Saba Chenari

Saba Chenari

Field: Kick Boxing
Since: 2020/6/15
623
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید