اساتید - فنی و مهندسی

  • خانه
  • اساتید - فنی و مهندسی

اساتید - فنی و مهندسی

PAYAM REZA RAHMAN SETAYESH

PAYAM REZA RAHMAN SETAYESH

Field: HSE & Fire Engineering
Since: 2022/9/7
50
BEHZAD ROSHANI

BEHZAD ROSHANI

Field: Marine Engineering and Port logistic science
Since: 2022/8/30
43
FARANAK FARHADI NASAB

FARANAK FARHADI NASAB

Field: Architecture
Since: 2022/7/31
164
MELIKA MOLKARA

MELIKA MOLKARA

Field: Business Futurology Process re-engineering
Since: 2022/7/26
60
MAHDI SADOOGH

MAHDI SADOOGH

Field: Lighting and Electric Power
Since: 2022/6/8
33
MOZHGAN KAMYAB

MOZHGAN KAMYAB

Field: Fire & Safety Engineering
Since: 2022/5/4
67
ALIREZA YAVARI

ALIREZA YAVARI

Field: HSE & Fire Engineering
Since: 2022/4/30
97
ALI PEIRAVI

ALI PEIRAVI

Field: Industrial electricity
Since: 2022/3/11
181
ALI KHAJOUEI

ALI KHAJOUEI

Field: Computer Science
Since: 2022/3/11
112
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید