اساتید - فنی و مهندسی

  • خانه
  • اساتید - فنی و مهندسی

اساتید - فنی و مهندسی

FARANAK FARHADI NASAB

FARANAK FARHADI NASAB

Field: Architecture
Since: 2022/7/31
4
MELIKA MOLKARA

MELIKA MOLKARA

Field: Business Futurology Process re-engineering
Since: 2022/7/26
4
MOZHGAN KAMYAB

MOZHGAN KAMYAB

Field: Fire & Safety Engineering
Since: 2022/5/4
24
ALIREZA YAVARI

ALIREZA YAVARI

Field: HSE & Fire Engineering
Since: 2022/4/30
49
ALI PEIRAVI

ALI PEIRAVI

Field: Industrial electricity
Since: 2022/3/11
2
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید