اساتید - فنی و مهندسی

  • خانه
  • اساتید - فنی و مهندسی

اساتید - فنی و مهندسی

FARANAK PEDRAM

FARANAK PEDRAM

Field: Automotive Design
Since: 2023/1/8
6
PAYAM REZA RAHMAN SETAYESH

PAYAM REZA RAHMAN SETAYESH

Field: HSE & Fire Engineering
Since: 2022/9/7
66
BEHZAD ROSHANI

BEHZAD ROSHANI

Field: Marine Engineering and Port logistic science
Since: 2022/8/30
72
FARANAK FARHADI NASAB

FARANAK FARHADI NASAB

Field: Architecture
Since: 2022/7/31
212
MELIKA MOLKARA

MELIKA MOLKARA

Field: Business Futurology Process re-engineering
Since: 2022/7/26
84
MAHDI SADOOGH

MAHDI SADOOGH

Field: Lighting and Electric Power
Since: 2022/6/8
48
MOZHGAN KAMYAB

MOZHGAN KAMYAB

Field: Fire & Safety Engineering
Since: 2022/5/4
83
ALIREZA YAVARI

ALIREZA YAVARI

Field: HSE & Fire Engineering
Since: 2022/4/30
112
ALI PEIRAVI

ALI PEIRAVI

Field: Industrial electricity
Since: 2022/3/11
227
ALI KHAJOUEI

ALI KHAJOUEI

Field: Computer Science
Since: 2022/3/11
160
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید