اساتید - علوم انسانی

  • خانه
  • اساتید - علوم انسانی

اساتید - علوم انسانی

JAVAD SADEGHNIA KOUCHAKDEH

JAVAD SADEGHNIA KOUCHAKDEH

Field: Accounting
Since: 2022/7/26
7
MARYAM HOJATIYAN

MARYAM HOJATIYAN

Field: Life coach
Since: 2022/7/16
9
Mohammadmahdi Montasseri

Mohammadmahdi Montasseri

Field: Academic development instruction
Since: 2022/7/4
20
ALI ASGHAR BEHBOOD

ALI ASGHAR BEHBOOD

Field: Individual Development Skills
Since: 2022/6/19
20
FARIBA MOMIVAND

FARIBA MOMIVAND

Field: Improving the skills of coaches and teachers
Since: 2022/5/31
24
ELHAM MASHINCHIAN

ELHAM MASHINCHIAN

Field: Individual Development Skills
Since: 2022/5/23
34
FAEZEH DORISEFAT

FAEZEH DORISEFAT

Field: Persian Language and Literature
Since: 2022/4/10
2
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید