اساتید - زبان های خارجه

  • خانه
  • اساتید - زبان های خارجه

اساتید - زبان های خارجه

DR. ZAHRA MEHRPOUR

DR. ZAHRA MEHRPOUR

Field: Cognitive Science of Language
Since: 2022/9/27
27
SOLMAZ MELLATDOUST

SOLMAZ MELLATDOUST

Field: English Language Teaching
Since: 2022/9/8
47
Fatemeh Manouchehri Shotorbani

Fatemeh Manouchehri Shotorbani

Field: English Language Teaching
Since: 2022/9/8
41
NARJES MALEKI MAZOOKALEPOSHTEH

NARJES MALEKI MAZOOKALEPOSHTEH

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/30
50
FARIBORZ KAZEMI NAMVAR

FARIBORZ KAZEMI NAMVAR

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/30
52
MARYAM PARSEH

MARYAM PARSEH

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/15
68
MEHDI SHARIATI

MEHDI SHARIATI

Field: Professional English Language Teacher Training Course
Since: 2022/7/9
76
GH. MONTASERI

GH. MONTASERI

Field: English Speaking Therapy
Since: 2022/7/9
70
  Parisa    Aghazadeh

Parisa Aghazadeh

Field: English Language Teaching
Since: 2020/4/12
302
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید