اساتید - زبان های خارجه

  • خانه
  • اساتید - زبان های خارجه

اساتید - زبان های خارجه

Dr. MOHAMMAD ALI GHAZNAVI

Dr. MOHAMMAD ALI GHAZNAVI

Field: English Language Literature
Since: 2022/12/5
206
DR. ZAHRA MEHRPOUR

DR. ZAHRA MEHRPOUR

Field: Cognitive Science of Language
Since: 2022/9/27
49
SOLMAZ MELLATDOUST

SOLMAZ MELLATDOUST

Field: English Language Teaching
Since: 2022/9/8
66
Fatemeh Manouchehri Shotorbani

Fatemeh Manouchehri Shotorbani

Field: English Language Teaching
Since: 2022/9/8
59
NARJES MALEKI MAZOOKALEPOSHTEH

NARJES MALEKI MAZOOKALEPOSHTEH

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/30
64
FARIBORZ KAZEMI NAMVAR

FARIBORZ KAZEMI NAMVAR

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/30
66
MARYAM PARSEH

MARYAM PARSEH

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/15
85
MEHDI SHARIATI

MEHDI SHARIATI

Field: Professional English Language Teacher Training Course
Since: 2022/7/9
92
GH. MONTASERI

GH. MONTASERI

Field: English Speaking Therapy
Since: 2022/7/9
87
  Parisa    Aghazadeh

Parisa Aghazadeh

Field: English Language Teaching
Since: 2020/4/12
364
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید