ადგილობრივი პარტნიორები

  • Sunday 23rd September 2018
  • 478

ადგილობრივი პარტნიორები

1.  112 საქართველო-გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი;
2.  შპს პროსერვისი;
3.  საქართველოს ბიზნეს პორტალი;
4.  შპს კავკასიის დომენის რეგისტრაცია;
5.  სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო;
6.  სს სილქნეტი;
7.  საბიბლიოთეკო ელექტრონული ბაზები ,,Open Biblio’’;
8.  შპს ბარსა არტი;
9.  შპს უნივერსალ კონსალტინგი;
10.  ა(ა)იპ ქ. თბილისის #46 საბავშვო ბაგა ბაღი;
11.  შპს აენკა;
12.  ი/მ ,,თეკლა ბახი’’ საბავშვო  ბაღი ,,ქიდს რეფაბლიქ;
13.  შპს ,,ივენთ ჯგუფი’’ ბავშვთა გასართობი ცენტრი ჰუპი.

14.საბავშვო ბაღი ,,ხუთკუნჭულა

15.საზოგადოებრივი კოლეჯი ბარაკონი

16.საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი

17.საქართველოს ბიზნესის აკადემია

18. Communication Art Finder

18.

ARE YOU IMPRESSED FOR AMAZING SERVICES?

Subscribe our newsletter