ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯს ავტორიზაციის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა

  • სახლში
  • სიახლეები
  • ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯს ავტორიზაციის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა
  • Friday 24th August 2018
  • 459

ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯს ავტორიზაციის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების თანახმად, 2018 წლის 24 აგვისტოს, შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯს ავტორიზაციის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა.

ARE YOU IMPRESSED FOR AMAZING SERVICES?

Subscribe our newsletter