Now loading.
Please wait.

menu

Business Management

HomeBusiness Management
HomeBusiness Management
2020/8/15
مدیریت کسب و کار و فروش

مدیریت کسب و کار و فروش

Visit: 8

زمینه فعالیت در کسب و کار امروز ما همچنان به صورت سنتی و بدون آموزش مدرن شدن در حال فعالیت می باشد و این شرایط سختی را برای همه فعالین ایجاد کرده است ما در تلاش هستیم تا با سیستم های بروز دنیا این شرایط را تغییر بدهیم